Congres Samen Beslissen in de Praktijk  – leren van elkaar

16 juni 2022

Op donderdagmiddag 16 juni 2022 organiseerde het Programma Uitkomstgerichte zorg het landelijke congres Samen Beslissen in de Praktijk – leren van elkaar.

Congres
Dit congres bood de mogelijkheid om van elkaar te leren over Samen Beslissen; zowel plenair als in verschillende deelsessies en presentaties. We brachten een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk voor het voetlicht en deelnemers konden leren van elkaars kennis en ervaring op het terrein van Samen Beslissen. Een sfeerverslag is te vinden op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.

Leren van elkaar
Leren van elkaar maakt onderdeel uit van Lijn 2 van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Met praktijkvoorbeelden en intervisiebijeenkomsten dragen we eraan bij dat ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken Samen Beslissen nog bewuster en frequenter gaan inzetten in de dagelijkse praktijk. Kijk op www.samenbeslissenindepraktijk.nl voor de praktijkvoorbeelden Samen Beslissen.

Contact
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van het congres kun je mailen naar Firiël Suijker (projectmedewerker Leren van elkaar),  f.suijker@NVZ-ziekenhuizen.nl. Heb je vragen over de organisatie en of logistiek van dit congres, mail dan naar Janneke Mulder: evenementen@facetwo.nl.

Over het programma Uitkomstgerichte Zorg
Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. De bedoeling is dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Binnen het programma werken de partners van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg samen (Ministerie van VWS, NVZ, ZN, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN, V&VN en FMS).