Congres Samen Beslissen in de Praktijk  – leren van elkaar

16 juni 2022 van 13.00 uur tot 17.45 uur. Live bij DUS in Utrecht.

Op donderdagmiddag 16 juni 2022 organiseert het Programma Uitkomstgerichte zorg het landelijke congres Samen Beslissen in de Praktijk – leren van elkaar.

Congres
Tijdens dit congres creëren we mogelijkheden om van elkaar te leren over Samen Beslissen; zowel plenair als in verschillende workshops en presentaties. We brengen een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk voor het voetlicht en je kunt leren van elkaars kennis en ervaring op het terrein van Samen Beslissen. Na het congres heb je weer nieuwe ideeën, weet je waar je ondersteuning kunt vinden en heb je weer nieuwe contacten opgedaan om nog verder aan de slag te gaan met Samen Beslissen!

Leren van elkaar
Leren van elkaar maakt onderdeel uit van Lijn 2 van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Met praktijkvoorbeelden en intervisiebijeenkomsten dragen we eraan bij dat ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken Samen Beslissen nog bewuster en frequenter gaan inzetten in de dagelijkse praktijk. Kijk op www.samenbeslissenindepraktijk.nl voor de praktijkvoorbeelden. De NVZ is trekker van dit project.

Voor wie?
Het congres is interessant voor zorgprofessionals en medewerkers in de medisch-specialistische zorg die zich bezig houden met het bevorderen of implementeren van Samen Beslissen en/of met de praktische invulling van Samen Beslissen in de spreekkamer of op de afdeling.

Programma
Omdat we weer fysiek bij elkaar mogen komen en leren van elkaar en uitwisseling centraal staan tijdens deze bijeenkomst gaan we elkaar live ontmoeten in Utrecht. Het tijdstip voor het congres is donderdag 16 juni 2022 van 13.00 uur tot 17.45 uur. Een volledig programma tref je aan op de programma-pagina van deze website.

Deelname
Je kunt jezelf inschrijven op de inschrijfpagina. Deelname is gratis.

Contact
Voor inhoudelijke vragen over het congres Samen Beslissen in de Praktijk – leren van elkaar kun je mailen naar Firiël Suijker, (projectmedewerker Leren van elkaar) f.suijker@NVZ-ziekenhuizen.nl. Heb je vragen over de organisatie en of logistiek van dit congres, mail dan naar Janneke Mulder: evenementen@facetwo.nl.

Over het programma Uitkomstgerichte Zorg
Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. De bedoeling is dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Binnen het programma werken de partners van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg samen (Ministerie van VWS, NVZ, ZN, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN, V&VN en FMS).